Politiker i VG-regionen

  • Styrelsen för Sjukhusen i Väster
  • Regionfullmäktige
  • Södra Patientnämnden
  • Styrelsen för Naturbruksgymnasierna
  • Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
Sven Liljegren
  • Revisor Västra Götalandsregionen
facebook Twitter Email