Varför rösta i valet till Europaparlamentet?

I Europaparlamentet fattas beslut som handlar om lagar som berör hela Europa.

Ju fler svenska Europaparlamentariker desto större svenskt inflytande. Ganska enkelt, faktiskt!

Din röst behövs!

Tillbaka till sidan om Europaparlamentsvalet

facebook Twitter Email