Vi har en stark kontakt i ABF!

ABF har börjat arbeta mera aktivt i Svenljunga. Det visar sig redan nu med ett par studiecirklar som är riktigt rykande aktuella:

Kommunallagen för förtroendevalda

Den första är Kommunallagen för förtroendevalda.
Per Andersson leder studiecirkeln där vi får lära oss mer om de delar i kommunallagen som påverkar arbetet som förtroendevald. Den startar den tisdagen den 7:e mars kl. 18.00. Vi träffas 4 gånger.
Du anmäler dig till Ernst Gustafsson 0761-42 67 82 eller via mail: ernst.gustafsson@abf.se

EU – Hur fungerar det?

Den andra handlar om EU – Hur fungerar det? I den här studiecirkeln är Mats Lundberg handledare.
Under det närmaste halvåret är Sverige ordförandeland i EU:s ministerråd. Vad innebär det? Vi söker information om hur det fungerar i EU. Vilka är egentligen medlemmar och vad tjänar vi på det?
Vi startar den 8:mars (internationella kvinnodagen) kl. 16. Vi planerar att träffas 6 gånger.
Du anmäler dig till Ernst Gustafsson 0761-42 67 82 eller via mail: ernst.gustafsson@abf.se

facebook Twitter Email