Vi satsar på skolan

Vi satsar på skolan - vi investerar i våra barn!

  Vi socialdemokrater har en vision om att alla barn i Svenljunga kommun ska lämna grundskolan med godkända betyg i samtliga ämnen. Under de senaste åren har resultaten gått i motsatt riktning. Skolfrågan har under många år varit en fråga som diskuterats utan att konkreta åtgärder vidtagits. Vi har försökt lyssna till medborgare, elever och…

Läs mer
facebook Twitter Email