Mandatperioden 2015-2018

Det här har vi genomfört under mandatperioden 2015-2018

Under den här mandatperioden har vi uppfyllt nästan samtliga vallöften från vårt Handlingsprogram tillsammans med Liberalerna. För kommuninvånarnas bästa, har vi strävat efter uppgörelser över blockgränserna. 

+  Återställt balanskravet, som alliansen hade skapat, på 34 miljoner samt under 2017 förstärkt balansen ytterligare med 8-10 miljoner.

+  Byggt 10-15 st hyreslägenheter i Svenbos regi per år.

+  Solenergianläggning installerad på Moga Fritid

+  Beslut om att kommunen ska ha fossilfri uppvärmning.

+  Beslut om att skapa en familjecentral.

+  Beslutat om att införa önskad arbetstid/heltid.

+  Byggt nya Thilanderska allaktivitetsparken. 

+  Beslut om att finansiera en ny konstgräsplan.

+  Utökat elljusspår till Högvalla.

+  Upprustad och nybyggd friidrottsplats vid Moga Fritid.

+  Infört avgiftsfri kulturskola 2014 , som en av de första kommunerna.

+  Upprustat Teaterbiografen löpande.

+  Ny vägbelysning i Roasjö.

+  Byggnation av en ny återvinningscentral

+  Beslut om nytt miljövänligt 4-fackssystem för insamling av hushållsavfall.

+  Gratis busskort till alla pensionärer.

+ Beslut om tömningsplats för husbilar

+  Beslut om inköp av en bokbil till biblioteket.

+  Läsplattor/datorer till alla skolelever.

+  Gratis busskort till alla ungdomar på sommarlovet.

+  Byggt nya förskolor i Sexdrega, Hillared, Östra Frölunda och i Svenljunga.

+  Beslut om ny förskola med nattis i Svenljunga.

+  Feriearbete till alla ungdomar 16-19 år.

+ Beslut att bygga ny asfalterad GC-led mellan Lockryd-Hillared

+ Byggt GC-leder utefter Brogatan i tätorten och i Mårdaklev. Beslutat om GC-led mellan Överlida och Mjöbäck ( 2020 ) och i Sandsjön, Boråsvägen (2018-2019 ),  Strömsfors till Svenljunga ( påbörjas 2018).

+  Förbättrat stöd till föreningar, byalag och vägföreningar

+ Beslut om nytt naturreservat i Buttorp-Buttorps forsar.

+ Beslut om att skapa ny reservvattentäkt i Billeberga.

+ Genomfört en ny Översiktsplan.

facebook Twitter Email