dan

Demonstrera den 1 MAJ

Läs mer

Nominering till interna val

Nominering till partidistriktet. Lämna förslag på ombud till partiets distriktskongress  2022. Nomineringstid: Nomineringen avslutas den 3/1 2022   Nominering till Svenljunga arbetarekommuns styrelse. Lämna förslag på ledamöter till styrelsen. Svenljunga arbetarekommuns styrelse består av sju ledamöter och tre ersättare. Vid årsmötet den 27/2 2022 ska väljas tre ledamöter samt ersättare. Styrelsen väljs enligt §6 i…

Läs mer

Politiken har ordet

Det gångna året har i första hand handlat om Coronapandemin. Svenljunga har klarat sig bra, med få smittade i omsorgen och i samhället i övrigt. Årets resultat blev 40,1 milj. det högsta någonsin. Det viktigaste framöver är nu att skapa en långsiktig skolorganisation och besluta om att påbörja byggnation av två nya F-6 skolor i söder.

Läs mer här: Kommunpolitiken 2020

Läs mer

Nominering till interna val

  Nominering till interna val Nominering till partidistriktet. Lämna förslag på ombud till partiets årskongress den 20/3 2021. Nomineringstid: Nomineringen avslutas den 12/1 2021 – Nomineringen avslutad–   Nominering till Svenljunga arbetarekommuns styrelse. Lämna förslag på ledamöter till styrelsen. Svenljunga arbetarekommuns styrelse består av sju ledamöter och tre ersättare. Vid årsmötet den 14/3 2021 ska…

Läs mer

Politiken har ordet – Budget 2021

Budget 2021-2023. Årets Socialdemokratiska budgetförslag värnar även i år om kärnverksamheten och därmed få stora nya satsningar. Vi lyfter fram ett ökat fokus på miljöfrågan med en förstärkning inom det miljöstrategiska området.

Budget 2021

Läs mer

Medlemsblad

Medlemsblad 1:a maj 2020

Läs mer

Politiken har ordet – Barn och utbildning-

2018 blev förslaget om långsiktig skolplan för Svenljunga kommun återremitterat till Barn- och Utbildningsnämnden med ett antal direktiv. Min förhoppning är att vi under våren 2020 ska kunna presentera ett förslag om långsiktigt hållbar skolorganisation i Svenljunga som samtliga partier kan ställa sig bakom.
Läs mer

Politiken har ordet

Budget 2020-2022. Årets budget stöds av Socialdemokraterna, Liberalerna, Landsbygdspartiet Oberoende och Vänsterpartiet. Moderaternas budget är också likartad, bortsett från en skattesänkning på 5 öre. Det betyder att det finns en stor samsyn på årets budget.

Klicka här  

Läs mer

Medlemsutbildning

Gamla såväl som nya medlemmar är välkomna!

Medlemsutbildning steg 1

Läs mer

Vi vill skapa Sveriges bästa skolkommun

Utbildningsfrågorna är centrala i den socialdemokratiska samhällsvisionen. Därför vill vi skapa Sveriges bästa skolkommun.

Utbildningsfrågorna är centrala i den socialdemokratiska samhällsvisionen. Därför vill vi bygga upp en långsiktig och framtidssäkrad skolverksamhet. Vi vill skapa Sveriges bästa skolkommun, där vi lever upp till skollagens krav på en likvärdig utbildning av god kvalitet. Skolan är en arbetsplats där lärare och skolpersonal har en central roll för elevers utveckling och resultat. Alla…

Läs mer
facebook Twitter Email