Vi vill skapa Sveriges bästa skolkommun

Utbildningsfrågorna är centrala i den socialdemokratiska samhällsvisionen. Därför vill vi skapa Sveriges bästa skolkommun.

Utbildningsfrågorna är centrala i den socialdemokratiska samhällsvisionen.
Därför vill vi bygga upp en långsiktig och framtidssäkrad skolverksamhet.

Vi vill skapa Sveriges bästa skolkommun, där vi lever upp till skollagens krav på en
likvärdig utbildning av god kvalitet.

Skolan är en arbetsplats där lärare och skolpersonal har en central roll för elevers utveckling och resultat.
Alla förskolor och skolor skall därför ha utbildad personal. Vi vill satsa på lärarna utifrån deras roll som
ledare och därför ser vi att de administrativa arbetsuppgifterna behöver minskas.

Alla barn skall ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Alla barn skall ges trygghet och trivsel på jämlika villkor.

Alla som är i behov och vill skall ha tillgång till en förskoleplats. En välutbyggd förskola ger föräldrar
möjlighet att kombinera familjeliv och arbete, där barn får tillgång till omsorg och en pedagogisk verksamhet på lekens villkor.
I Svenljunga, Skolkommunen, är kulturskolan tillgänglig för alla och avgiftsfri.

facebook Twitter Email