Tillsammans för livet

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa någon gång.

Genomgående är att vi måste våga fråga hur det är när vi ser att någon inte mår bra och fråga igen!

70% av alla självmord begås av män. Det är även män och unga män som står för den största andelen med självskadebeteende. Helt klart är att män inte söker hjälp i samma utsträckning som flickor och kvinnor.

Män anses vilja visa upp en fasad att inte vara svag. Det är skämmigt att inte vara stark.

Oftast är de lågavlönade och lågutbildade. Snickare, städare och industriarbetare.

Det är vanligt med överdriven alkoholkonsumtion, de visar upp en fasad att vara framgångsrika och identifierar sig starkt med sitt yrke, ex. Läkare och poliser. Dessa yrkesgrupper är oftare exponerade för sjukdom, död och självmord. Detta leder till stress som i sin tur gör att personen känner sig otillräcklig i yrket.

När det gäller anhöriga till personer som tagit sitt liv är vi (samhället och gemene man) dåliga på att ta kontakt. Det är svårt att försöka hjälpa till med att prata om det som hänt. 

Det viktiga är att inte vara dömande utan stötta de drabbade. Vi är bättre på att hand om de som mist en anhörig genom olyckshändelse.

Ungdomar som mår dåligt berättar oftast inte när de mår dåligt. Om de mot förmodan gör det så ska man tala om att det är bra att de berättar och att de är modiga. Barn och ungdomar kan bli väldigt arga och irriterade om du säger till dem att du ser att de mår dåligt. 

Sök hjälp via primärvården, skolkurator och BUP. En väg att gå är via skolsköterskan på barnets skola.

För vuxna finns vuxenpsykiatriska mottagningen på lasarettet (i Borås) och  psykosociala teamet i vår kommun som kan hjälpa till. 

Dit kan man även söka sig om det gäller barn och ungdomar för att få råd och stöd vart man ska vända sig.

I tisdags, den 8/9, visade Svenljunga kommun några föreläsningar och filmer med temat psykisk ohälsa och känslan av att vilja ta sitt liv. Du kan se dem under en tid framöver på adressen: Länk till Svenljunga kommuns sida Tillsammans för livet

De föreläsningar jag sett berör in i själen. En del är så gripande att det är svårt att titta och lyssna klart.

Med vänlig hälsning

Kerstin

Kerstin Göss-Lindh

Socialförvaltningens ordförande

facebook Twitter Email