Politiker i VG-regionen 2023

  • Trafik & infrastrukturnämnden – Ersättare
  • Patrik Harrysson
  • Styrelsen för Naturbruksgymnasierna – Ledamot
  • Torsten Lindh
  • Regionfullmäktige – Ersättare
  • Dag Forsström
facebook Twitter Email