Uppdrag i nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen  
OrdförandePatrik Harryssonpatrik.harrysson@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotDan Franzéndan.franzen@politik.svenljunga.se
ErsättareKerstin Göss-Lindhkerstin.goss-lindh@politik.svenljunga.se
ErsättareTorsten Lindhtorsten.lindh@politik.svenljunga.se
Kommunstyrelsens AU  
OrdförandePatrik Harrysson
ErsättareDan Franzéndan.franzen@politik.svenljunga.se
Socialnämnden  
OrdförandeKerstin Göss-Lindhkerstin.goss-lindh@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotPer Bornefalkper.bornefalk@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotLisbeth Jacobssonlisbeth.jacobsson@politik.svenljunga.se
ErsättareMats Lundberg
Samhällsbyggnadsnämnden  
OrdförandeDan Franzéndan.franzen@politik.svenljunga.se
ErsättareEva Corovic
ErsättareTommy Falk
ErsättareElizabeth Rosander
Barn och utbildningsnämnden  
OrdförandeTorsten LindhTorsten Lindh@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotLola Lundberglola.lundberg@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotPeo Rosanderpeo.rosander@politik.svenljunga.se
ErsättareHelen Johnssonhelen.johnsson@politik.svenljunga.se
Samverkansnämnd Personal  
OrdförandePatrik Harryssonpatrik.harrysson@svenljunga.se
ErsättareDan Franzéndan.franzen@politik.svenljunga.se
Samverkansnämnd
Arbetsmarknad
  
Ord. LedamotDan Franzéndan.franzen@politik.svenljunga.se
ErsättareTorsten Lindhtorsten.lindh@politik.svenljunga.se
Svenbo (kommunens fastighetsbolag)  
OrdförandeSven Liljegren .
Funktionshinderrådet  
OrdförandeSonja Fransson

 

facebook Twitter Email