Uppdrag i nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen  
OrdförandeStefan Carlssonstefan.carlsson@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotDan Franzéndan.franzen@politik.svenljunga.se
ErsättareKerstin Göss-Lindhkerstin.goss-lindh@politik.svenljunga.se
ErsättareTorsten Lindhtorsten.lindh@politik.svenljunga.se
Kommunstyrelsens AU  
OrdförandeStefan Carlssonstefan.carlsson@politik.svenljunga.se
ErsättareDan Franzéndan.franzen@politik.svenljunga.se
Socialnämnden  
OrdförandeKerstin Göss-Lindhkerstin.goss-lindh@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotBirgitta Boobirgitta.boo@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotLisbeth Jacobssonlisbeth.jacobsson@politik.svenljunga.se
ErsättarePer Bornefalk
Samhällsbyggnadsnämnden  
OrdförandeDan Franzéndan.franzen@politik.svenljunga.se
ErsättareMary Brimstedt
ErsättareTommy Falk
ErsättareBirgitta Boo
Barn och utbildningsnämnden  
OrdförandePatrik Harryssonpatrik.harrysson@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotTorsten Lindhtorsten.lindh@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotPeo Rosanderpeo.rosander@politik.svenljunga.se
ErsättareLola Lundberg
Samverkansnämnd Personal  
OrdförandeStefan Carlssonstefan.carlsson@politik.svenljunga.se
ErsättareDan Franzéndan.franzen@politik.svenljunga.se
Samverkansnämnd
Arbetsmarknad
  
Ord. LedamotDan Franzéndan.franzen@politik.svenljunga.se
ErsättareTorsten Lindhtorsten.lindh@politik.svenljunga.se
Svenbo (kommunens fastighetsbolag)  
OrdförandeSven Liljegren .
Funktionshinderrådet  
OrdförandeBirgitta Boobirgitta.boo@politik.svenljunga.se

 

facebook Twitter Email