Uppdrag i nämnder och styrelser

Kommunstyrelsen
Vice OrdförandePatrik Harryssonpatrik.harrysson@svenljunga.se
Ord. LedamotDan Franzéndan.franzen@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotLisbeth Jacobssonlisbeth.jacobsson@politik.svenljunga.se
ErsättareKerstin Göss-Lindhkerstin.goss-lindh@politik.svenljunga.se
ErsättareTorsten Lindhtorsten.lindh@politik.svenljunga.se
Kommunstyrelsens AU
Vice OrdförandePatrik Harrysson
Socialnämnden
2023-2026
Ord. LedamotKerstin Göss-Lindhkerstin.goss-lindh@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotPer Bornefalkper.bornefalk@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotTherese Bevenrostherese.bevenros@politik.svenljunga.se
ErsättareMats Lundberg
Samhällsbyggnadsnämnden
2023-2026
Vice ordförandeDan Franzéndan.franzen@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotErnst Gustafsson
ErsättareLars-Göran Jakobsson
ErsättareElizabeth Rosander
Barn och utbildningsnämnden
2023-2026
Vice ordförandeTorsten Lindhtorsten.lindh@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotHelene Johnssonhelene.johnsson@politik.svenljunga.se
Ord. LedamotDag Forsströmdag.forsstrom@politik.svenljunga.se
ErsättareAnya Thenander
ErsättarePer Andersson
Samverkansnämnd Personal
Vice ordförandePatrik Harryssonpatrik.harrysson@svenljunga.se
Samverkansnämnd
Arbetsmarknad
Ord. LedamotPatrik Harryssonpatrik.harrysson@svenljunga.se
Svenbo (kommunens fastighetsbolag)
Vice ordförandeLisbeth Jakobsson .

 

facebook Twitter Email