Styrelse

Styrelsen i Svenljunga Arbetarekommun

Ordinarie ledamöter

Torsten Lindh Ordförande
Sven Liljegren Kassör
Lisbeth Jacobsson Sekreterare
Dan Franzén Studieorganisatör
Tommy Falk Vice ordförande och facklig ledare
Stefan Carlsson Ledamot
Dag Forsström Ledamot

Ersättare

Birgitta Boo Ersättare
Eva Corovic Ersättare
Kerstin Göss-Lindh Ersättare

Revisorer

Jan Axell Revisor
Jan Björkli Revisor

Valberedning

Sven Liljegren Sammankallande
Patrik Harrysson
Eva Corovic
facebook Twitter Email