Styrelse

Styrelsen i Svenljunga Arbetarekommun

Ordinarie ledamöter

Torsten Lindh Ordförande    svenljunga.ak@gmail.com
Sven Liljegren Kassör
Lisbeth Jacobsson Sekreterare
Dan Franzén Studieorganisatör
Tommy Falk Vice ordförande och facklig ledare
Stefan Carlsson Ledamot
Dag Forsström Ledamot

Ersättare

Vakant Ersättare
Eva Corovic Ersättare
Kerstin Göss-Lindh Ersättare

Revisorer

Jan Axell Revisor
Per Andersson Revisor

Valberedning

Sven Liljegren Sammankallande   svenljunga.ak@gmail.com
Patrik Harrysson
Eva Corovic
facebook Twitter Email