Styrelse

Styrelsen i Svenljunga Arbetarekommun

Ordinarie ledamöter

Lisbeth Jacobsson Ordförande    
Kerstin Göss Lindh Kassör           
Therese Bevenros Sekreterare   Internationellt ansvarig, medlemsansvarig    
Dan Franzén Ledamot       Studieorganisatör
Dag Forsström Vice ordförande 
Per Andersson Ledamot
Patrik Harrysson Ledamot        Fackligt/politisk ansvarig
   

Ersättare

Torsten Lindh Ersättare
Mats Lundberg Ersättare
Lillan Carbe Ersättare

Revisorer

Jan Axell Revisor
Sven Liljegren Revisor

Valberedning

Ernest Gustafsson Sammankallande   svenljunga.ak@gmail.com
Torsten LIndh  
   

facebook Twitter Email