Styrelse

Styrelsen i Svenljunga Arbetarekommun

Ordinarie ledamöter

Lisbeth Jacobsson Ordförande    svenljunga.ak@gmail.com
Kerstin Göss Lindh Kassör
Therese Bevenros Sekreterare
Dan Franzén Studieledare
Dag Forsström Vice ordförande 
Per Andersson Ledamot
Patrik Harrysson Ledamot

Ersättare

Torsten Lindh Ersättare
Mats Lundberg Ersättare
Anya Thenander Ersättare

Revisorer

Jan Axell Revisor
Sven Liljegren Revisor

Valberedning

Ernest Gustafsson Sammankallande   svenljunga.ak@gmail.com
Torsten LIndh  
Anya Thenander  

facebook Twitter Email