Budgetarbete

Vad är egentligen Budgetarbete?

Budgetarbetet innebär att kommunens företrädare och tjänstemän planerar nästa års arbete och ekonomi.

Kommunallagen säger att en kommun skall upprätta en ettårsbudget. Budgeten måste innehålla en planering av verksamheten i kommunen och en beskrivning och planering av hur ekonomin i verksamheten ser ut.

De pengar som en kommun hanterar är dels skatteintäkter, dels de statliga anslag kommunen kan få. Hur stora skatteintäkterna är styrs av hur stor skattesatsen är. Populärt uttryckt vilken skattetabell kommunen använder.

De statliga anslagen styrs av vilka behov den enskilda kommunen har och vilka anslag kommunen har ansökt om.

 

facebook Twitter Email