Helt klart, Magdalena!

Magdalena Andersson föreslås av valberedningen till ny partiordförande för Socialdemokraterna

”Magdalena Andersson vet hur det är, säger som det är och gör det som krävs” skriver valberedningen i sin motivering och konstaterar att Magdalena Andersson har ett starkt stöd i partiet och rörelsen. De lyfter också fram den kompetens hon visat som finansminister.

• Vidare i motiveringen lyfter valberedningen fram att Magdalena Andersson har de egenskaper som krävs för att leda Socialdemokraterna. Att hon står tryggt med båda fötterna på jorden och är trygg i sina värderingar där rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och frihet.

• Läs hela motiveringen här: https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/2021-09-29-magdalena-andersson-foreslas-av-valberedningen-till-ny-partiordforande-for-socialdemokraterna

facebook Twitter Email