Snart får vi ny styrelse!

Vid vårt årsmöte valdes det ny styrelse för Svenljunga Arbetarekommun. Det blev ett par förändringar, bland annat behövde platsen som Stefan Carlsson så tragiskt lämnade efter sig besättas med ny person.

När den nya styrelsen har hållit sitt konstituerande sammanträde så fort alla förkylningar lagt sig och styrelsen fördelat rollerna inbördes skall vi publicera namn och positioner i den nya styrelsen. Det är viktigt att du får veta vem du skall prata om vad med!

Vi ser fram mot det nya året med stor tillförsikt och förväntan!

Välkommen till det nya verksamhetsåret!

facebook Twitter Email