Socialdemokraterna värnar om skolan!

Beskriver min bild

Socialdemokraterna värnar om barnen i Holsljunga

Skolan är en hörnsten i Socialdemokraternas politik i Svenljunga kommun.

Vi vill ha en skola som ger barnen och ungdomarna grunden att hantera de erfarenheter de kommer att göra i resten av sina liv. Därför kan vi inte tillåta att skolan slarvas bort.

Skolorna i Svenljunga kommun skall vara väl utrustade, väl bemannade och ha ett elevunderlag som svarar mot den ekonomiska insatsen.

De boende i Holsljunga har arbetat länge för att det skall bli möjligt att låta skolan leva kvar. Nu finns det en öppning för att starta en friskola i den nuvarande skolans lokaler.

Det är bara möjligt om skolan får finnas kvar i kommunens regi ytterligare ett läsår.

Socialdemokraterna väljer att stödja det lokala initiativet i Holsljunga, så att barnen får en skola som är stabil. Det är oansvarigt att låta barnen byta miljö mer än absolut nödvändigt.

 

facebook Twitter Email