Styrelsemötet 220920

Några anteckningar


Studieverksamheten

Dan Franzén, vår studieorganisatör, kommenterar höstens aktiviteter på den kunskapshöjande fronten. Det är ett starkt behov av medlemsutbildningar under hösten och kommande vår. Medlemsutbildningen, som finns i tre olika nivåer, är Socialdemokraternas grundläggande information till nya medlemmar.
Vi planerar också att hålla en studiecirkel om hur det går till att skriva en motion. En motion är en sorts förslag som riktas till de olika politiska instanserna. För att få ett förslag att ’tas på allvar’ behöver det vara skrivet enligt en ganska strikt mall. Det är inte svårt, men med klara regler. Denna cirkel skall vi försöka få till stånd redan under första delen av hösten så att våra nya fullmäktigeledamöter är väl rustade inför sina nya jobb.

Om Förtroenderådet


Förtroenderådet

Under hösten kommer det att hållas ett förtroenderåd. Förtroenderåd har till sin funktion att i första hand fastställa handlingsplanen för nästkommande år. Lite slarvigt kan man säga att det är en kongress mellan kongresserna.
Till förtroenderådet skall det väljas representanter från arbetarekommunens. Vår valberedning hade arbetat med att få fram kandidater till detta uppdrag. Sven, vår valberednings sammankallande, berättade om arbetet och redovisade de nominerade (utan inbördes ordning):

Patrik Harrysson
Therese Bevenros
Lisbeth Jacobsson
Eva Corovic
Peo Rosander
Mats Lundberg
Ernst Gustavsson

De fem första namnen valdes till ordinarie ledamöter och de två sista som ersättare. Eva konsulterade sin kalender och upptäckte till sin förfäran att hon var dubbelbokad dagen för Förtroenderådet på Viskadalen (28/10 2022). Det innebar att Mats fick kliva in i hennes ställe.

Om Valstugan


Valstugan

Under hela eftersommaren har vi haft tillgång till Handelsbankens gamla lokaler som valstuga. Nu är valet över och vi skall utrymma lokalen. Det gör vi den 29/9 klockan 10. Det är en torsdag och din hjälp är välkommen! Du ringer till Lisbeth, 0760-18 03 88, och berättar om du kan komma. Mats har med sig kärra för transport av tunga saker så du behöver bara vara med som person! Onda ryggar och trasiga leder är välkomna som åskådare men får inte vara bärande personal!

Om Lotteriet


Lotteri

Vi har sedan länge beslutat om ett medlemslotteri för att stärka Arbetarekommunens finanser. Nu har vi kommit till dags för verkställighet. Lisbeth har uppdraget att administrera lotteriet, som nu har dragit igång. Vi har 100 lotter, de kostar 200:- per styck och du köper dem hos Lisbeth. Första dragningen är planerad till dagen för julbordet 17/12. Du får mera detaljer när du ringer till Lisbeth på telefon 0760-18 03 88. Fina vinster och vinstchans hela året!

Om Planering


Höstplanering

 • 12 Oktober Gruppmöte Partilokalen 18.30
 • 13 Oktober Styrelsemöte Partilokalen 18.00
 • 18 Oktober Medlemsmöte Kommunhuset Svenljungasalen 18.00
  Tema Ekonomi med ekonomichef Salman Chaloub
 • 8 November Styrelsemöte Partilokalen 18.00
 • 9 November Gruppmöte Partilokalen 18.30
 • 15 November Medlemsmöte Kommunhuset Svenljungasalen 18.00
  Vårt Handlingsprogram – Vad prioriterar vi 2023?
 • 6 December Styrelsemöte Partilokalen 18.00
 • 7 December Gruppmöte Partilokalen 18.30
 • 13 December Medlemsmöte Svenljungasalen 18.00
  Nomineringar till nämnderna är dagens huvudnummer!
 • 15 December Skinklotteri Tältet utanför Partilokalen 17.00
 • 17 December Julbord Mer information kommer!
 • Utåtriktade aktiviteter i samband med regionkampanjen
  i slutet på november eller början på december
 • Alla tider finns på vår hemsidas kalender, titta gärna där!

Årsplanering

Kommande möten, efter årsskiftet, är ännu inte planerade.Vi skall planera upp hela resten av året där de flesta av våra möten och aktiviteter är inlagda i ett årshjul. De som har ansvar för den inledande tankarna i detta är Patrik, Torsten och Lisbeth.

Om Medlemmar


Medlemmar


Valberedningen berättade (via sammankallande Sven) om sina avsikter att ta kontakt med våra nya medlemmar. All dörrknackning, rosutdelning, broschyrutdelning och ren och skär entusiasm under valrörelsen har resulterat i ett antal nya Socialdemokrater. Dessa kommer valberedningen att prata med för att hitta nya möjliga ledamöter i de olika styrelser och funktioner som vi ska befolka.

Tillbaka till inlägget!

facebook Twitter Email