Styrelsen har haft möte den 8/11!

Styrelsen träffades i partilokalen (ABF-lokalen) på kvällen den åttonde november.
Vi pratade om:

  • Valanalys
  • Studier
  • Medlemsvård
  • Nationell Höstkampanj
  • Årets kalender
  • Medlemslotteriet


Kvällens första punkt handlade om vår valanalys. Dag (Forsström) berättade om analysgruppens jobb. Valrörelsen fick med utmärkt beröm godkänt.

Dan ((Franzén) berättade om hur läget i värvningen till studierna fungerade.

Medlemsvårdarna rapporterade om att de planerar att kontakta de nya medlemmar som anslutit under valrörelsen. Alla nya medlemmar skall Under medlemsvården hamnade också frågan om julbordet. Vi enades om att medlemmarnas egen avgift för årets julbord inskränker sig till 200:-, resten betalar arbetatarekommunen. Vi äter oss igenom läckerheterna på Björn Bagares Källare den 17/12, alla medlemmar välkomna. Anmäl dig till nyheter@sapsvenljunga.se

Under hösten genomför vi en kampanj för att öka vårt medlemsantal. Vi ska prova en del nya verktyg i det arbetet. Mer information kommer!

Styrelsen har bestämt att arbetarekommunen ska skicka ut en kalender med de allra flesta viktiga möten och evenemang. Kalendergruppen är strax klar med sitt arbetet, och då kommer kalendern att skickas ut.

Vår valledare, Lisbeth, har gjort ett jättejobb med vårt medlemslotteri. Det är är ännu inte riktigt i mål, men det är på god väg!

Tisdag den 15/11 är alla medlemmar välkomna till ett medlemsmöte i Kommunhuset, Svenljungasalen. Vi hoppas kunna redovisa hur oppositionen kan komma att se ut.

facebook Twitter Email