Välkommen till medlemsmöte torsdag 18/1!

VI träffas i vår partilokal vid torget på torsdag den 18/1 klockan 18.00

Vi kommer att ta upp följande:

Presentation /mötet öppnas
Justerare för mötet
Valberedningen / 9 st ombud till kongressen 23 mars beslutspunkt
EU valet 9 juni
Information om Lockryd
Medlemslotteriet dragning jan
Övriga frågor
Mötet avslutas

Varmt välkomna!

facebook Twitter Email