Vi satsar på skolan

Vi satsar på skolan - vi investerar i våra barn!

 

Vi socialdemokrater har en vision om att alla barn i Svenljunga kommun ska lämna grundskolan med godkända betyg i samtliga ämnen. Under de senaste åren har resultaten gått i motsatt riktning. Skolfrågan har under många år varit en fråga som diskuterats utan att konkreta åtgärder vidtagits. Vi har försökt lyssna till medborgare, elever och dem som jobbar i skolan för att försöka åstadkomma en förändring. Något måste göras för att skapa en jämlik skola för alla barn där de kan utvecklas oavsett förutsättningar eller behov. Skolan ska finnas där för alla.

Vi socialdemokrater vill satsa på skolan genom att bygga två nya skolor i de södra delarna av kommunen. Idag har vi stora svårigheter att rekrytera samt behålla personal på skolorna i dessa områden. Vi har inte heller möjlighet att uppfylla kraven på elevhälsan i alla delar då skolverksamheten är utspridd på så många orter, med lågt elevantal på varje enskild skola. Genom att göra denna satsning skulle vi skapa en modern skola för framtiden, med ändamålsenliga lokaler för samtliga ämnen. Vi skulle säkerställa att personalen har en fullgod arbetsmiljö och elevhälsan ges förutsättningar för sitt arbete. Barnen skulle få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Vi vill även göra en ordentlig satsning på övriga skolor i kommunen för att säkerställa arbetsmiljön för elever och personal så att alla ges de bästa förutsättningarna.

När det gäller de mindre barnen har vi lyssnat på föräldrarnas oro och därför vill vi behålla och satsa på den verksamhet som finns idag. Förskolorna ska därför rustas upp och anpassas till verksamheten.

Vi Socialdemokrater vill genomföra en långsiktig satsning på hela kommunens skolverksamhet! Det kommer att kosta mycket pengar, men vi är beredda att göra denna satsning under kommande mandatperiod. För var ska vi satsa, om vi inte satsar på våra barn?

  1. Bygga två nya skolor i Östra Frölunda och i Överlida, ( F-6).
  2. Behålla förskolorna på nuvarande orter.
  3. Behålla Hillareds skola och Sexdrega skola, som idag.
  4. Centralorten enligt skolplanen.
  5. Bygga ny sporthall i Östra Frölunda.
facebook Twitter Email