Medlemsmöte redan torsdag den 1/12!

Vi har av olika anledningar blivit tvingade att tidigarelägga medlemsmötet där vi ska fastställa nomineringarna till nämnder och andra funktioner inför nya mandatperioden.

Det nya datumet är torsdagen den 1/12. Klockan 18.00 i Svenljungasalen, Svenljunga Kommunhus.

Välkommen!

facebook Twitter Email