Nominering till interna val

 

Nominering till interna val

Nominering till partidistriktet.

Lämna förslag på ombud till partiets årskongress den 20/3 2021.

Nomineringstid: Nomineringen avslutas den 12/1 2021 – Nomineringen avslutad

 

Nominering till Svenljunga arbetarekommuns styrelse.

Lämna förslag på ledamöter till styrelsen.

Svenljunga arbetarekommuns styrelse består av sju ledamöter och tre ersättare.

Vid årsmötet den 14/3 2021 ska väljas fyra ledamöter.

Styrelsen väljs enligt §6 i arbetarekommunens stadgar.

Nomineringstid: nomineringen avslutas den 28/2 2021  – Nomineringen avslutad

Vid frågor och förslag, kontakta Valberedningen Sven Liljegren

Epost: svenljunga.ak@gmail.com

facebook Twitter Email