Medlemsblad

Medlemsblad 1:a maj 2020

Läs mer

Politiken har ordet – Barn och utbildning-

2018 blev förslaget om långsiktig skolplan för Svenljunga kommun återremitterat till Barn- och Utbildningsnämnden med ett antal direktiv. Min förhoppning är att vi under våren 2020 ska kunna presentera ett förslag om långsiktigt hållbar skolorganisation i Svenljunga som samtliga partier kan ställa sig bakom.
Läs mer

Politiken har ordet

Budget 2020-2022. Årets budget stöds av Socialdemokraterna, Liberalerna, Landsbygdspartiet Oberoende och Vänsterpartiet. Moderaternas budget är också likartad, bortsett från en skattesänkning på 5 öre. Det betyder att det finns en stor samsyn på årets budget.

Klicka här  

Läs mer

Medlemsutbildning

Gamla såväl som nya medlemmar är välkomna!

Medlemsutbildning steg 1

Läs mer

Vi vill skapa Sveriges bästa skolkommun

Utbildningsfrågorna är centrala i den socialdemokratiska samhällsvisionen. Därför vill vi skapa Sveriges bästa skolkommun.

Utbildningsfrågorna är centrala i den socialdemokratiska samhällsvisionen. Därför vill vi bygga upp en långsiktig och framtidssäkrad skolverksamhet. Vi vill skapa Sveriges bästa skolkommun, där vi lever upp till skollagens krav på en likvärdig utbildning av god kvalitet. Skolan är en arbetsplats där lärare och skolpersonal har en central roll för elevers utveckling och resultat. Alla…

Läs mer

Mandatperioden 2015-2018

Det här har vi genomfört under mandatperioden 2015-2018 Under den här mandatperioden har vi uppfyllt nästan samtliga vallöften från vårt Handlingsprogram tillsammans med Liberalerna. För kommuninvånarnas bästa, har vi strävat efter uppgörelser över blockgränserna.  +  Återställt balanskravet, som alliansen hade skapat, på 34 miljoner samt under 2017 förstärkt balansen ytterligare med 8-10 miljoner. +  Byggt…

Läs mer

Kommunen behöver utvecklas!

Läs mer
facebook Twitter Email