Nominering till interna val

Nominering till partidistriktet.

Lämna förslag på ombud till partiets distriktskongress  2022.

Nomineringstid: Nomineringen avslutas den 3/1 2022

 

Nominering till Svenljunga arbetarekommuns styrelse.

Lämna förslag på ledamöter till styrelsen.

Svenljunga arbetarekommuns styrelse består av sju ledamöter och tre ersättare.

Vid årsmötet den 27/2 2022 ska väljas tre ledamöter samt ersättare.

Styrelsen väljs enligt §6 i arbetarekommunens stadgar.

Nomineringstid: nomineringen avslutas den 1/2 2022

 

Nominering till Kommunfullmäktigelista inför kommande mandatperiod.

Lämna förslag på kandidater till kommunfullmäktige.

Vid årsmötet den 27/2 väljs kandidater till fullmäktigelistan.

Nomineringstid: nomineringen avslutas den 1/2 2022

 

Vid frågor och förslag, kontakta Valberedningen: Sven Liljegren, Eva Corovic eller Patrik Harrysson

Epost: svenljunga.ak@gmail.com

facebook Twitter Email