dan

Mandatperioden 2015-2018

Det här har vi genomfört under mandatperioden 2015-2018 Under den här mandatperioden har vi uppfyllt nästan samtliga vallöften från vårt Handlingsprogram tillsammans med Liberalerna. För kommuninvånarnas bästa, har vi strävat efter uppgörelser över blockgränserna.  +  Återställt balanskravet, som alliansen hade skapat, på 34 miljoner samt under 2017 förstärkt balansen ytterligare med 8-10 miljoner. +  Byggt…

Läs mer

Kommunen behöver utvecklas!

Läs mer
facebook Twitter Email