Politiken har ordet – Barn och utbildning-

2018 blev förslaget om långsiktig skolplan för Svenljunga kommun återremitterat till Barn- och Utbildningsnämnden med ett antal direktiv. Min förhoppning är att vi under våren 2020 ska kunna presentera ett förslag om långsiktigt hållbar skolorganisation i Svenljunga som samtliga partier kan ställa sig bakom.

Politiken har ordet: Patrik Harrysson

facebook Twitter Email